Nowy dokument na podstawie już istniejących
Aby wystawić nowy dokument na podstawie wielu dokumentów już istniejącego (np. fakturę VAT na podstawie kilku dokumentów WZ lub miesięczny / dobowy raport fiskalny na podstawie paragonów) należy przejść do zakładki - Dokumenty > Wszystkie.

Następnie należy na liście dokumentów odszukać dokumenty na podstawie których chcemy wystawić nowy dokument. Po odszukaniu dokumentów należy je zaznaczyć na liście z lewej strony, a następnie kliknąć ikonę "strzałki w dół" znajdującą się w lewym górnym rogu listy.

Następnie z rozwijanej listy, która się pojawi należy wybrać opcję - Nowy dokument. W okienku, które się pojawi należy wybrać rodzaj dokumentu jaki chcemy utworzyć (np. fakturę VAT lub fakturę końcową).

Jeśli dodatkowo zaznaczymy pole - Sumuj powtarzające się produkty - oraz jeśli na zaznaczonych dokumentach dany produkt powtarza się (występuje ta sama nazwa produktu, jednostka miary, cena netto oraz stawka vat) wówczas na nowym dokumencie produkt ten będzie widoczny jako jedna pozycja z zsumowaną ilością.

Jeśli dodatkowo zaznaczymy pole - Umieść numery dokumentów w uwagach - to numery dokumentów (które zostały wykorzystane do utworzenia nowego dokumentu) zostaną umieszczone w polu z uwagami na nowym dokumencie.

Po wybraniu rodzaju dokumentu i zatwierdzeniu, pojawi się wstępnie wypełniony formularz nowego dokumentu. Nowy dokument będzie zawierał wszystkie produkty jakie znajdowały się na wskazanych wcześniej dokumentach.

Jeśli we wszystkich zaznaczonych dokumentach znajdował się ten sam nabywca (pod uwagę brana jest nazwa oraz numer NIP), wówczas na nowym dokumencie zostaną również automatycznie wstawione jego dane.

W wygenerowanym formularzu pozostaje jedynie wprowadzić stosowne zmiany. Prosimy zerknąć na pomocniczy zrzut ekranu zamieszczony poniżej.
dokument z wielu dokumentów