Nazwa pobieranego pliku PDF
Istnieje możliwość zdefiniowania własnej nazwy pobieranego pliku PDF z pobieranym dokumentem. Aby zmienić nazwę pliku należy na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/parametry - w polu o nazwie - Nazwa pliku PDF - wpisać własną nazwę pobieranego pliku.

W polu określającym nazwę pliku można używać zmiennych opisanych w dziale pomocy na tej stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/uzywanie-zmiennych.

Np. po wpisaniu w polu - Nazwa pliku PDF - wartości - [[[nabywca]]] [[[numer]]] - pobierany plik będzie zawierał nazwę nabywcy (25 znaków) oraz numer dokumentu. Oczywiście do wpisanego w tym polu formatu nazwy pliku automatycznie dodawane jest oznaczenie formatu pliku czyli końcówka .pdf.