Logowanie dwustopniowe
Logowanie standardowe polega na podaniu swojego adresu email oraz hasła w celu zalogowania się na konta użytkownika w naszym serwisie.

Logowanie dwustopniowe to dodatkowe zabezpieczenie Twojego konta, które oprócz logowania standardowego wymaga podania jednorazowego kodu weryfikacyjnego potwierdzającego tożsamość użytkownika.  Dzięki logowaniu dwustopniowemu niepowołane osoby nie będą nie będą mogły zalogować się na konto użytkownika, nawet jeżeli będą znały email oraz hasło logowania do konta.

Po włączeniu opcji logowania dwustopniowego, podczas logowania do konta użytkownika, poza adresem email oraz hasłem zostaniesz każdorazowo poproszony o podanie dodatkowego unikalnego kod weryfikacyjnego. Kod weryfikacyjny może być wygenerowany na 3 różne sposoby.

Aplikacja Google Authenticator (opcja bezpłatna)
Kod weryfikacyjny będzie wygenerowany w aplikacji Google Authenticator, zalecamy korzystanie z tej opcji dodatkowej autoryzacji, dokładny opis znajduje się na tej stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/google-authenticator

Wiadomości EMAIL (opcja bezpłatna)
Kod weryfikacyjny będzie wysłany na adres email przypisany do konta użytkownika.

Wiadmości SMS (opcja płatna)
Kod weryfikacyjny będzie wysłany w wiadomości SMS na numer telefonu przypisany do konta użytkownika (w przypadku wybrania tej metody wysyłania kodu weryfikacyjnego, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz wykupienie pakietu wiadomości SMS).UWAGA! Jeśli użytkownik ma ustawione logowanie dwustopniowe poprzez wysłanie wiadomości SMS, a nie ma wykupionego pakietu SMS to zamiast wiadomości SMS wysyłane są wiadomości email!

Poniżej odnośniki do stron umożliwiających włączenie i konfigurację logowania dwustopniowego:
Logowanie dwustopniowe