Korekta pliku JPK V7
Aby wygenerować korektę pliku JPK V7 należy na stronie - Raporty - w polu - Typ raportu - wybrać plik JPK V7, następnie kliknąć przycisk - Parametry - i w polu - Cel złożenia - wybrać - Korekta. Czynności, które należy wykonać przedstawione są na poniższym zrzucie ekranu.
Korekta pliku JPK V7