Kody QR na fakturach
Kod QR (QR Code - ang. Quick Response czy szybka odpowiedź) to unikalny znak graficzny w formie kwadratu ze znakami 2D umożliwiający zapisanie (w kwadratowym znaku graficznym) dowolnych informacji. W przypadku faktur najczęściej są to informacje na podstawie których można dokonać płatności za daną fakturę.

Generowanie kodów QR
Nasz serwis umożliwia generowanie kodów QR na wystawianych dokumentach. Aby włączyć opcję generowania kodów QR na wystawianych dokumentach należy na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/parametry - opcję - Pokazuj kod QR - ustawić na - TAK (opcja znajduje się na samym dole strony). Dodatkowo można również określić umiejscowienie kodu na dokumencie lub określić treść własnego kodu QR.

Domyślne kody QR
Po włączeniu opcji na dokumencie będzie widoczny kody QR, który domyślnie będzie zawierał informacje zgodne z rekomendacją Związku Banków Polskich dotyczącą kodu dwuwymiarowego (2D), umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na rynku polskim. Na stronie - Rekomendacja_Standard_2D.pdf - znajduje się specyfikacja kodu QR domyślnie generowanego przez nasz system.

Własne kody QR
Istnieje również możliwość generowania własnego kodu QR. Jeśli na stronie - Ustawienia > http://www.fakturowo.pl/parametry - w polu - Własny kod QR - wpiszemy tekst wówczas kody QR generowane na dokumentach będą zawierały tylko ten tekst, w tym polu można używać zmiennych, które zostały opisane na stronie - Pomoc > https://www.fakturowo.pl/pomoc/uzywanie-zmiennych
Kod QR