Inwentaryzacja (remanent)
Nasz serwis umożliwia wygenerowanie dokumentu - Inwentaryzacja (remanent) - który automatycznie zlicza aktualne stany/ilość produktów znajdujących się w magazynie. Wygenerowanie inwentaryzacji jest możliwe na stronie - Raporty - następnie z listy dostępnych raportów należy wybrać - Inwentaryzacja (remanent) - zrzut ekranu poniżej.

Aby wartości na dokumencie były poprawnie zliczane, należy na karcie każdego produktu wpisać ceny zakupu. W wygenerowanym dokumencie inwentaryzacji, ceny zakupu oraz ilości danego produktu pobierane są z karty produktu, a nie z dokumentów magazynowych. W podsumowaniu wygenerowanego dokumentu pojawią się wartości kwotowe z rozbiciem na waluty cen zakupu danego produktu. Wygenerowany dokument można pobrać w formacie XLS (Excel), zatem dokument może być dowolnie edytowany.

Więcej informacji na temat inwentaryzacji można znaleźć na stronie:
https://www.fakturowo.pl/program-magazynowy
Inwentaryzacja, remanent