Integracja sprzedaży z Allegro.pl
Import sprzedaży z Allegro.pl kierowany jest do wszystkich Użytkowników naszego serwisu prowadzących sprzedaż za pośrednictwem serwisu Allegro.pl. Dzięki integracji użytkownicy naszego serwisu mogą w łatwy i szybki sposób wygenerować dokumenty sprzedaży dla kontrahentów na podstawie transakcji dokonanych w serwisie Allegro.pl. Import transakcji dokonanych na Allegro.pl odbywa się na podstawie pliku XML, który należy wygenerować za pomocą menagera sprzedaży Allegro.pl (tutaj możesz przeczytać jak wygenerować plik XML, tutaj możesz pobrać przykładowy plik XML z transakcjami dokonanymi na Allegro.pl).

UWAGA WAŻNE!
Po dokonaniu importu dokumenty nie są wystawiane - są przygotowane do wystawienia, aby wystawić zaimportowane dokumenty należy wejść na stronę - Dokumenty > Do wystawienia. Podczas wystawiania można wprowadzić niezbędne zmiany na wystawianym dokumencie, dokument (jako plik w formacie PDF) można również przesłać na adres email kontrahenta w momencie wystawiania lub w późniejszym terminie. Takie rozwiązanie umożliwia szybkie wystawianie dokumentów księgowych i automatyczne przesyłanie ich do kontrahentów - dzięki temu zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Jak dokonać importu danych? To proste!
  • wejdź na stronę - Ustawienia > Import / eksport;
  • z rozwijanej listy - Wybierz czynność - Import sprzedaży z Allegro.pl (plik XML);
  • następnie z rozwijanej listy - Wystawiany dokument - wybierz rodzaj dokumentu sprzedażowego jaki zostanie utworzony podczas importu (rodzaj dokumentu można zmienić podczas wystawiania danego dokumentu);
  • opcjonalnie można również wpisać tytuł i treść wiadomości jaka może być wysłana do kontrahenta podczas wystawiania dokumentu na stronie - Dokumenty > Do wystawienia, tytuł oraz treść wiadomości można również wpisać/zmienić podczas wystawiania dokumentu, w tytule i w treści wysyłanej wiadomości można używać zmiennych, które zostały opisane w dziale pomocy;
  • następnie wskaż plik importu i kliknij przycisk - Import;
  • następnie wejdź na stronę - Dokumenty > Do wystawienia - aby wystawić dokumenty kontrahentom.
Integracja z Allegro.pl