Inny nabywca i odbiorca na dokumencie
Istnieje możliwość dodania dodatkowych informacji w danych nabywcy. Aby dodać dodatkowe dane, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją ze zdjęcia.
  • Należy kliknąć ikonę "zębatki" przy danych nabywcy;
  • W menu, które się pojawić należy kliknąć opcję - Pokaż dodatkowe dane;
  • Aby pole z dodatkowymi danymi było zawsze widoczne należy w menu kliknąć przycisk - Zapisz ustawienia - jeśli nie zapiszemy ustawień to przy następnym wystawieniu dokumentu pole należy włączyć ponownie.
  • Przy oznaczeniu dodatkowych danych, które się pojawią mamy możliwość wyboru różnych oznaczeń, dostępne oznaczenia to:
- Odbiorca
- Sprzedawca
- Nabywca
- Dostawca
- Wierzyciel
- Dłużnik
- Wpłacający
- Wypłacający
- Wynajmujący
- Najemca
- Sprzedający
- Kupujący
- Wystawiający
- Otrzymujący
- Zamawiający
- Odbierający
- Płatnik
- Oddział
- Wystawca
- Wystawca noty
- Adres dostawy
- Adres do korespondencji
- Zleceniobiorca
- Zleceniodawca
- Bez oznaczenia
nabywca i odbiorca