Edycja ewidencji plików JPK
Użytkownicy mają możliwość samodzielnego dostosowania części ewidencyjnej plików JPK generowanych dla danego dokumentu.
Edycja odbywa się poprzez samodzielne wpisanie odpowiednich wartości dla każdego elementu JPK.

W dolnej części formularza wystawiania/edycji dokumentu znajdują się dodatkowe pola JPK (pola widoczne na poniższym zdjęciu).

Pola te umożliwiają samodzielne dostosowanie pliku JPK dla danego dokumentu. Wpisanie wartości w tych polach spowoduję, że dla danego dokumentu będą obowiązywały tylko wpisane wartości JPK. Wpisane wartości mogą być tylko wartościami liczbowymi lub literami - n, v, b - litery te odpowiadają wartości netto, vat, brutto danego dokumentu w pliku JPK.

Nie zaleca się samodzielnej zmiany tych parametrów, modyfikacja dopuszczalna jest tylko w przypadku gdy dokładnie wiemy co robimy i jaką postać pliku JPK chcemy uzyskać.
edycja plików jpk vat fa