Edycja pliku JPK VAT / JPK FA
Użytkownicy mają możliwość samodzielnego dostosowanie pliku JPK VAT / JPK FA generowanego dla danego dokumentu. W dolnej części formularza wystawiania/edycji dokumentu znajdują się dodatkowe pola JPK (pola widoczne na poniższym zdjęciu).

Pola te umożliwiają samodzielne dostosowanie pliku JPK dla danego dokumentu. Wpisanie wartości w tych polach spowoduję, że dla danego dokumentu będą obowiązywały tylko wpisane wartości JPK. Wpisane wartości mogą być tylko wartościami liczbowymi lub literami - n, v, b - litery te odpowiadają wartości netto, vat, brutto danego dokumentu w pliku JPK. Nie zaleca się zmiany tych parametrów, modyfikacja dopuszczalna jest tylko w przypadku gdy dokładnie wiemy co robimy.

Nie zaleca się samodzielnej zmiany tych parametrów, modyfikacja dopuszczalna jest tylko w przypadku gdy dokładnie wiemy co robimy i jaką postać pliku JPK chcemy uzyskać.
edycja plików jpk vat fa