Edycja danych sprzedawcy / nabywcy / klienta
Aby zmienić dane domyślnego sprzedawcy / nabywcy lub dowolnego klienta należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją ze zdjęcia.
  • Na stronie - https://www.fakturowo.pl/klienci - należy rozwinąć dodatkowe menu przy danych, które chcemy edytować (dane domyślne mają "zębatkę" w kolorze zielonym) i kliknąć przycisk - Edytuj (aby odszukać dane które chcemy edytować można skorzystać z pola wyszukiwania);
  • Następnie z rozwijanego menu wybieramy jedną z opcji - Edytuj - następnie w formularzu edycji wprowadzamy niezbędne zmiany i zapisujemy je poprzez kliknięcie przycisku "Zapisz";
edycja danych klienta