Dodawanie klientów
Nowych klientów / kontrahentów użytkownicy dodają samodzielnie poprzez stronę - Klienci > https://www.fakturowo.pl/klienci/nowy - klienta można również dodać korzystając z formularza wystawiania dokumentu. W obu formularzach istnieje możliwość pobrania danych kontrahenta na podstawie numeru NIP, Regon lub KRS (zrzut ekranu w załączniku). Usługa pobierania danych usługa jest realizowana poprzez zewnętrzną wyszukiwarkę dostępną na stronie wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl.
 
Dodawanie kontrahentów
Dodawanie kontrahentów