Dodawanie i usuwanie pozycji na dokumencie
Aby dodać nowe pozycje na dokumencie należy kliknąć ikonę + (znaczek jest oznaczony strzałką na poniższym zrzucie ekranu).

Aby usunąć pozycje na dokumencie należy kliknąć ikonę x (znaczek jest oznaczony strzałką na poniższym zrzucie ekranu).
Dodawanie usuwanie pozycji