Dodatkowe dane sprzedawcy
Dodatkowe dane sprzedawcy to dane, które wyświetlają się w lewym górnym rogu dokumentu, dane te są widoczne wraz z danymi sprzedawcy.

Aby dodać/zmienić dodatkowe dane sprzedawcy należy skorzystać z zakładki - https://www.fakturowo.pl/klienci - w formularzu w polu - Dane domyślne - należy wybrać opcję - Dodatkowe dane sprzedawcy.

Należy pamiętać, że dodatkowe dane sprzedawcy widoczne są tylko na podglądzie dokumentu (po zapisaniu) oraz na dokumencie PDF - dodatkowe dane sprzedawcy nie są widoczne w formularzu wystawiania dokumentów.
Dodatkowe dane sprzedawcy
Dodatkowe dane sprzedawcy