Data wpływu dokumentu
Często zdarza się, że faktura zakupowa dotrze do nabywcy z opóźnieniem, w takim przypadku prawo do odliczenia podatku VAT następuje w momencie otrzymania faktury przez odbiorcę. W naszym programie podczas wprowadzania/generowania faktury kosztowej mamy możliwość określenia daty wpływu dokumentu (zrzut ekranu z oznaczoną datą wpływu poniżej).

Gdy zostanie określona data wpływu dokumentu, wówczas dany dokument zostanie uwzględniony w generowanych raportach zgodnie z podaną datą. W przypadku gdy data wpływu nie zostanie określona, wówczas dany dokument zostanie uwzględniony w generowanych raportach zgodnie z datą wystawienia lub datą sprzedaży (datę określa użytkownik podczas generowania raportów).
Data wpływu