Data księgowania dokumentu
W naszym programie mamy możliwość określenia daty księgowania dokumentu (zrzut ekranu z oznaczoną datą księgowania poniżej).

Gdy zostanie określona data księgowania dokumentu, wówczas dany dokument zostanie uwzględniony w generowanych raportach zgodnie z podaną datą. W przypadku gdy data księgowania nie zostanie określona, wówczas dany dokument zostanie uwzględniony w generowanych raportach zgodnie z datą wystawienia lub datą sprzedaży (datę określa użytkownik podczas generowania raportów).
Data księgowania