Dane podmiotu w pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K
Dane, które identyfikują podmiot składający plik JPK_V7M oraz JPK_V7K są zlokalizowane w polu o nazwie Podmiot1 w pliku JPK. Dane wpisujemy na stronie - Raporty - po wybraniu odpowiedniego raportu klikamy przycisk - Parametry (poniższy zrzut ekranu przedstawia sposób wpisania tych danych).

Pole Podmiot1 w pliku JPK_V7M i JPK_V7K składa się z następujących pól: OsobaFizyczna oraz OsobaNiefizyczna (w zależności od osobowości prawnej podmiotu składającego plik).
  • Na dane identyfikujące podmiotu będącego osobą fizyczną składają się następujące pola: NIP, ImiePierwsze, Nazwisko, DataUrodzenia, Email i Telefon.
  • Natomiast do pól wchodzących w skład danych identyfikujących podmiotu niebędącego osobą fizyczną należą: NIP, PelnaNazwa, Email i Telefon.
Dane podmiotu w pliku JPK_V7