Biała lista podatników
Biała lista to nowy wykaz podatników VAT i ich rachunków bankowych, który resort finansów uruchomiło 1 września 2019 roku, biała lista jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Od 1 stycznia 2020 r. wszelkie wpłaty powyżej 15 tys. zł na konto kontrahenta, które nie znajduje się na białej liście nie zaliczymy do kosztów PIT/CIT. Kupującemu grozi też solidarna odpowiedzialność za niezapłacony przez sprzedawcę VAT, więcej informacji na temat białej listy można znaleźć na naszym blogu pod tym adresem.

Automatyczne sprawdzenie kontrahenta w Fakturowo.pl
Program Fakturowo.pl umożliwia użytkownikom (podczas wprowadzania dokumentu kosztowego na stronie - https://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt) automatyczne zweryfikowanie czy numer rachunku bankowego kontrahenta znajduje się na białej liście podatników udostępnionej przez Ministerstwo Finansów oraz czy kontrahent o podanym numerze NIP jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej.

Aby dokonać sprawdzenia kontrahenta należy wpisać jego numer NIP kontrahenta oraz numer jego rachunku bankowego oraz zaznaczyć jaki rodzaj weryfikacji chcemy przeprowadzić. Jeśli kontrahent nie zostanie poprawnie zweryfikowany pojawi się odpowiedni komunikat, a zapisanie dokumentu nie będzie możliwe (w takim przypadku aby zapisanie dokumentu było możliwe należy odznaczyć daną metodę weryfikacji).

W przypadku pozytywnej weryfikacji numeru rachunku bankowego kontrahenta pod kątem występowania na białej liście podatników, faktura zostanie zapisana. Dodatkowo w historii zmian dokumentu pojawi się informacja o poprawnej weryfikacji przez Ministerstwo Finansów oraz specjalny numer zapytania, który stanowi dowód pozytywnej weryfikacji kontrahenta.
Biała lista podatników