Biała lista podatników VAT
Biała lista podatników VAT
Biała lista podatników VAT obowiązuje od 1 września 2019 roku. Biała lista podatników VAT to specjalny wykaz informacji o podatnikach, który ma pomóc firmom w skutecznej oraz błyskawicznej weryfikacji kontrahentów.

Biała lista podatników VAT - na czym polega?
Biała lista podatników VAT to wykaz, który zastąpił funkcjonujące do tej pory listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Obowiązujący od września 2019 roku wykaz informacji, pozwala sprawdzić wiarygodność kontrahenta. Można w ten sposób zweryfikować, czy jest on czynnym podatnikiem VAT, a także potwierdzić numer rachunku bankowego, który do niego należy. Biała lista podatników VAT umożliwia ponadto sprawdzenie bardziej szczegółowych danych na temat kontrahenta. Jeśli odmówiono mu rejestracji, wykreślono go z rejestru albo przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, to w ten sposób można poznać podstawy prawne tych decyzji.

Gdzie szukać białej listy podatników VAT?
Biała lista podatników VAT jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w tzw. CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Co ważne, aby dane firmy znalazły się na tej liście, jej właściciel nie musi robić dosłownie nic. Wszystkie niezbędne dane pobierane są bowiem z dostępnych rejestrów publicznych. Warto je jednak śledzić, bo jeśli są w nich błędy, można prosić szefa KAS o ich sprostowanie albo całkowite usunięcie. W przeszukiwaniu białej listy podatników VAT wystarczą numery: NIP, REGON, rachunku bankowego albo po prostu nazwy firmy. Jeśli chcemy sprawdzić osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, to w polu "nazwa podmiotu" należy podać jej imię i nazwisko.

Biała lista podatników VAT - co w niej znajdziemy?
W wykazie znajdziemy mnóstwo różnych informacji o podatnikach. Po pierwsze, to podstawowe dane, jak na przykład nazwa i adres firmy, imię oraz nazwisko jej szefa, a także (jeśli zostały nadane/przyznane) numery: REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ten, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku. W białej liście podatników VAT znajduje się ponadto status danego podmiotu - zarówno w odniesieniu, do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT, jak i tego zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo "podatnik VAT zwolniony" (w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona). Oprócz tego, w wykazie znajdziemy także m.in. podstawowe dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, prokurentów i wspólnika, a także ich numery identyfikacji podatkowej.

Sankcje za korzystanie z rachunku spoza białej listy
Obecnie płatności wykonywane na inny niż podany w wykazie rachunek, nie są obciążone sankcjami. Tak będzie jednak tylko do 31 grudnia 2019 roku. Natomiast od 1 stycznia 2020 roku, płacąc partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy niż podany w wykazie, trzeba się będzie liczyć z karami. Po pierwsze, nie będzie już możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. złotych. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką płatność wynikającą z jednej faktury zostanie podzielona. Po drugie, będzie trzeba ponieść ryzyko odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem za zaległości podatkowe (w sytuacji, kiedy nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji). Co istotne, od takich sankcji będzie można się uwolnić, ale tylko wtedy, gdy najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego, o tym fakcie poinformowany zostanie naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy (ten obowiązek leży po stronie przedsiębiorcy wykonującego przelew). Przy okazji dobrze jest zauważyć, że dane podatników warto sprawdzać na bieżąco. Będą one bowiem aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy.