Anulowanie faktury
Nasz serwis umożliwia anulowanie wystawionej faktury. Jeśli faktura zostanie anulowana, nie jest ona uwzględniana w generowanych raportach. Aby anulować wystawioną fakturę, należy wejść na stronę - https://www.fakturowo.pl/wszystkie - następnie należy odnaleźć dokument, który chcemy anulować, a następnie należy postępować zgodnie z instrukcją z poniższego zdjęcia.
  • Aby anulować dokument należy podać datę oraz powód anulowania i kliknąć przycisk - Zapisz.
  • Aby cofnąć anulowanie dokumentu należy zaznaczyć i usunąć zawartość pola - data anulowania (pole musi być puste), następnie należy kliknąć przycisk - Zapisz.
Należy pamiętać:
Anulowanie faktury uznaje się za praktyczną drogę wycofania się przez podatnika z błędnie wystawionego dokumentu rozliczeniowego. Warunkiem jest jednak to, że błędnie wystawiona faktura VAT nie może zostać wprowadzona do obrotu prawnego, gdzie przykładem jest przekazanie egzemplarza kontrahentowi. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (III SA/Wa 385/1)5 dokument wprowadzony do obiegu prawnego należy skorygować poprzez wystawienie dokumentu korekty do faktury. Więcej informacji na temat prawnych aspektów anulowania faktur znajdziecie Państwo na naszym blogu - https://www.fakturowo.pl/blog/anulowanie-faktury-jak-to-zrobic-zgodnie-z-prawem
Anulowanie faktury
Anulowanie faktury