Aktywacja usług cyklicznych
Nasz serwis umożliwia użytkownikom zapisywanie usług cyklicznych czyli automatyczne, cykliczne wystawianie i wysyłanie dokumentów w określonym terminie, więcej informacji o usługach cyklicznych można znaleźć na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/uslugi-cykliczne

Usługi cykliczne po zapisaniu mogą być włączone - wówczas są aktywne i są wykonywane, usługi cykliczne mogą być również wyłączone - wówczas są nieaktywne i nie są wykonywane. Włączenie (aktywacja) oraz wyłączenie usług cyklicznych odbywa się poprzez poniższe strony:
Usługę można włączyć/wyłączyć pojedynczo lub klika usług za jednym razem, poniższe zrzuty ekranu przedstawiają sposób wykonania tych czynności.
Aktywacja usług cyklicznych
Aktywacja usług cyklicznych