Zmiana stawki ryczałtu
jak w raporcie -ewidencji sprzedaży ryczałt zmienić stawkę ryczałtu na poszczególnym dokumencie
Odpowiedzi (1)