Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Plik JPK można wysłać przy użyciu bezpłatnego programu - Klient 2.0 (program można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów), w programie przed wysłaniem plik należy podpisać Certyfikatem lub Profilem Zaufanym (Profil Zaufany można założyć bezpłatnie na stronie Ministerstwa Cyfryzacji). Ostatnim elementem procesu przesyłania pliku JPK do Ministerstwa Finansów jest uzyskanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). UPO jest generowane automatycznie i zazwyczaj powinno móc się je pobrać z aplikacji, za pośrednictwem której wysyłany jest plik JPK (np. aplikacji Klient 2.0). W aplikacji Klient 2.0 dowodem prawidłowego wysłania pliku JPK jest uzyskanie dla wysłanego pliku statusu 200 i pojawienie się komunikatu: "Przetwarzanie,dokumentu zakończono poprawnie. Wygenerowano UPO."

Informacji na temat wysyłania plików JPK:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/wysylanie-pliku-jpk

Adres do strony umożliwiającej pobranie programu:
https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/aplikacje-do-pobrania/

Adres do strony umożliwiającej założenie profilu zaufanego:
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany