Specyfikacja Towaru
Czy jest możliwość dodania kolumny z pozycją ''ilość palet''?
Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Istnieje taka możliwość - należy na stronie - w polu - Dodatkowe pole - ustawić opcję - Kod, następnie - w polu - Nazwa pola Kod - wpisać - Ilość palet.