Działanie zmiennych
Fakturę wystawiłem w dniu 31.01.2018 ale wysyłam ją e-mailem następnego dnia czyli już w LUTYM. W chwili wystawienia czyli ostatniego dnia miesiąca zmienna [[[miesiac]]] działa w porządku - faktura jest za usługi wykonane w styczniu. Natomiast jeśli wydrukuję tą samą fakturę w LUTYM to zmienna [[[miesiac]]] przyjmuje wartość aktualnego miesiąca z chwili drukowania czyli LUTEGO i na fakturze pojawia się "usługa wykonana za miesiąc 02/2018". Zmienne [[[miesiac]]] i [[[rok]]] nie powinny odnosić się do bieżącej daty tylko do daty w której wystawiono fakturę i na tej podstawie podstawiać pod zmienną odpowiedni miesiąc. Treść usługi nie może się zmieniać w zależności od tego kiedy wydrukuję fakturę, powinna być stała i niezmienna od momentu jej wystawienia i zaakceptowania.
Odpowiedzi (7)

Fakturowo.pl

W opisie zmiennych na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/uzywanie-zmiennych - jest napisane, że zmienne dotyczą aktualnej daty - zatem zmienne działają prawidłowo.  Jednakże zgodnie z Pana sugestią wprowadzimy wkrótce dodatkowe zmienne, które będą wyznaczane na podstawie daty wystawienia danego dokumentu.


Użytkownik

Czy pojawiły się w końcu te dodatkowe zmienne wyznaczane na podstawie daty wystawienia? Aktualny sposób działania zmiennych (zmiana w treści już wystawionej faktury) dyskwalifikuje użyteczność tej funkcji a możliwość korzystania ze zmiennych była jednym z głównych powodów wyboru przeze mnie serwisu fakturowo.pl. Tłumaczenie, że zmienne działają prawidłowo gdyż dotyczą aktualnej daty - to czyste mydlenie oczu, owszem w opisie zmiennych na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/uzywanie-zmiennych - jest napisane, że zmienne dotyczą aktualnej daty ale wcześniej jest napisane cytuję "Wartość jest podstawiana pod zmienną w momencie wygenerowania dokumentu (...)" co dla każdego logicznie myślącego użytkownika oznacza że wartość jest podstawiana pod zmienną w momencie wystawienia faktury - ZATEM ZMIENNE NIE DZIAŁAJĄ PRAWIDŁOWO.


Fakturowo.pl

Na wstępie bardzo prosimy o nie zakładanie nowych tematów na forum, które dotyczą już istniejącego wątku - wprowadza to niepotrzebne zamieszanie. Rozumiemy, że Pan by chciał aby zmienne działały w inny sposób - odpisaliśmy już Panu, że zgodnie z Pana sugestią wprowadzimy wkrótce dodatkowe zmienne, które będą wyznaczane na podstawie daty wystawienia danego dokumentu. Wprowadzamy cały czas inne funkcje, tą również wkrótce wprowadzimy.

Jeśli chodzi o obecne działanie zmiennych to w opisie zmiennych na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/uzywanie-zmiennych - jest napisane, że zmienne dotyczą aktualnej daty - wartość jest podstawiana pod zmienną w momencie wygenerowania dokumentu - ta wartość to właśnie aktualna data (zatem w chwili obecnej zmienne działają poprawnie i zgodnie z opisem).

Jeśli nie jest Pan zadowolony z naszych usług to przecież nie musi Pan z nich korzystać - Pana konto jest kontem darmowym, zatem do chwili obecnej nie poniósł Pan żadnych kosztów.


Fakturowo.pl

Wprowadziliśmy dodatkowe zmienne - jeśli chcemy aby daty w zmiennych były liczone na podstawie daty wystawienia dokumentu, wówczas zmienne należy umieścić w nawiasach klamrowych, na przykład zmienna {{{data}}} będzie datą wystawienia dokumentu. Dokładny opis działania zmiennych na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/uzywanie-zmiennych


Użytkownik

Mam następujące problemy przy korzystaniu z faktur cyklicznych:
1. Termin płatności z faktury bazowej nie ulega automatycznej zmianie w fakturze cyklicznej (pozostaje termin z ubiegłego miesiąca) mimo zaznaczenia pola sposób płatności i wybrania opcji "przelew w terminie ... dni".

Czy jest możliwość aby następowała automatyczna zmiana tego terminu? Zależy mi na tym aby ten termin był widoczny na fakturze ponieważ jest ona wtedy bardziej czytelna dla odbiorcy - widzi od razu do kiedy ma zapłacić. Brak automatycznej zmiany powoduje konieczność ręcznej edycji każdej faktury (w moim przypadku kilkudziesięciu faktur cyklicznych) co jest bardzo uciążliwe.

2. Używam zmiennych zależnych od daty wystawienia dokumentu umieszczonych w nawiasach klamrowych, w polu uwagi mam np. następujący zapis zmiennych: "{{{miesiac_s}}} {{{rok}}}" - wszystko działa dobrze ale jeśli zaznaczam kilka faktur z takimi zmiennymi i pobieram je w pdf, to w pobranym pliku pdf zawierającym te faktury, w każdej z nich, zamiast daty pojawia się zapis zmiennej w nawiasach klamrowych - w przypadku pobrania w pdf tylko 1 faktury działa to poprawnie i pojawia się prawidłowo data w miejscu zmiennej.

Wyżej opisany problem powoduje trudności w przypadku konieczności wydrukowania wielu faktur - trzeba je pobierać pojedynczo bądź w pliku zip co trwa znacznie dłużej i wydłuża też proces drukowania.


Fakturowo.pl

Dziękujemy Panu za przesłane informacje, postaramy się w najbliższym czasie rozwiązać problem, który Pan opisał.

Po raz ostatni prosimy Pana o nie zakładanie nowych tematów na forum, które dotyczą już istniejącego wątku - jeśli nadal będzie Pan zakładał nowe tematy dotyczące już istniejących wątków to zablokujemy możliwość dodawania nowych postów z Pana konta.


Fakturowo.pl

Poprawiliśmy generowanie dokumentów z wykorzystaniem usługi cyklicznej:

Jeśli w polu - Sposób płatności - wybierzemy jedną z opcji - przelew w terminie 1-60 dni - wówczas data w polu - Termin płatności - będzie automatycznie zmieniana na nową datę wyliczoną według wzoru - data wystawienia + liczba dni - wskazana w polu - Sposób płatności.