Rachunki do umów zleceń
Czy w związku z Polskim Ładem dokument ten będzie dostosowany do aktualnie obowiązujących zasad wyliczania wynagrodzenia?
Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

W związku ze zmianą przepisów podatkowych dostosowaliśmy formularz wystawiania rachunku do umowy zlecenia/o dzieło do nowych przepisów, nowy formularz jest dostępny na poniższej stronie:
https://www.fakturowo.pl/wystaw/rachunek-do-umowy-zlecenia-o-dzielo-zaliczka-od-2022-roku

Więcej informacji w dziale pomocy:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/2022-nowy-rachunek-do-umowy-zlecenia

Formularze wszystkich dostępnych dokumentów:
https://www.fakturowo.pl/dostepne-dokumenty