Podstawa zwolnienia
Proszę o informację czy jest możliwość wpisania podstawy zwolnienia na fakturze?
Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Oczywiście istnieje możliwość wpisania podstawy zwolnienia na fakturze. Podstawę zwolnienia należy wpisać samodzielnie, podstawę można wpisać w polu "Uwagi" lub w polu "Uwagi dodatkowe". Domyślny tekst można zapisać na stałe (aby nie musieć wpisywać go za każdym razem) na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/parametry