Jak zablokować okres?
Proszę o informację jak dokonać blokady okresu - w moim przypadku miesiąca. Tak żeby po wprowadzeniu danych np. do stycznia i wygenerowaniu rejestrów zakupowych i sprzedażowych i JPK nic się nie zmieniło, nic nie można było dodać do tego okresu... a w przypadku korekty danego okresu jak można go ponownie odblokować..
Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Jeśli nie zostanie wystawiony żaden dokument obejmujący raportowany okres JPK, wówczas plik JPK również nie ulegnie zmianie (należy zatem pamiętać aby nie wystawiać dokumentów z datą wsteczną, która obejmuje raportowany okres JPK).