PLIKI JPK
Jak wysłać pliki JPK ? nie mogę ich wygenerować ?
Bardzo proszę o pilny kontakt
Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Plik JPK_V7K należy wygenerować na stronie - https://www.fakturowo.pl/raporty

Opis generowania pliku - https://www.fakturowo.pl/pomoc/jak-wygenerowac-plik-jpk

Do wysłania pliku najlepiej skorzystać z aplikacji Klient JPK_WEB dostępnej na stronie - https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client - opis aplikacji znajduje się w naszym dziale pomocy - https://www.fakturowo.pl/pomoc/aplikacja-klient-jpk-web

Aplikacja Klient JPK_WEB umożliwia walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików JPK_VAT z deklaracją (aplikacja obsługuje również pozostałe pliki JPK na żądanie).

Pliki JPK_V7 wygenerowane w naszym serwisie są poprawnie przetwarzane za pomocą aplikacji Klient JPK_WEB.