Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Problem już został rozwiązany i numer dowodu jest już widoczny na fakturze RR - jednakże aby numer były widoczny na zapisanych wcześniej dokumentach - dokumenty te należy edytować - czyli wejść w edycję danego dokumentu i kliknąć - Zapisz.