Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Aby dodać kolejne pole produktu lub usługi, należy kliknąć przycisk + znajdujący się pod ostatnią pozycją na fakturze (przycisk jest oznaczony czerwoną strzałką na poniższym zdjęciu). Na dokumencie można umieścić maksymalnie 200 pozycji.

Instrukcja w dziale pomocy:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/dodawania-pozycji-na-fakturze