DUPLIKAT FV
Wystawiłam duplikat FV, ale nie zapisał się w programie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przeze mnie w US kopia duplikatu musi być zachowana w dokumentach sprzedawcy - przepisy dotyczące przechowywania duplikatów i udostępniania ich na wypadek kontroli skarbowej nie różnią się od zasad, które obowiązują w przypadku pierwotnych faktur i korekt. Czy duplikaty są zapisywane w programie, a jeśli nie, czy będą?
Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Duplikat nie jest nigdzie zapisywany - ponieważ zapisany jest dokument źródłowy na podstawie którego generowany jest duplikat. Duplikat musi być zapisany tylko jeśli brak jest zapisanego dokumentu źródłowego.

Na tej samej zasadzie działają wszystkie programy księgowe online dostępne w polskim internecie - czyli żaden program księgowy nie zapisuje duplikatów dokumentów.


PLIKI JPK