Odpowiedzi (2)

Fakturowo.pl

W ciągu 24 godzin faktury są wystawiane automatycznie do każdej odnotowanej płatności i wysyłane pocztą elektroniczną na adres email użytkownika. Na życzenie użytkownika faktura może być również wysłana w formie papierowej drogą pocztową (jednakże forma papierowa faktury jest odpłatna).


Użytkownik

Bardzo dziękuję za informację.


PESEL