Bdo numer
Gdzie można dodać wpis z numerem bdo na wystawianej fakturze
Odpowiedzi (1)