Bdo numer

Gdzie można dodać wpis z numerem bdo na wystawianej fakturze