Urlop rodzinny a zmiany w Kodeksie Pracy
urlop rodzinny kodeks pracy
Czy w Kodeksie Pracy pojawi się nowy rodzaj urlopu? Jest taka możliwość. Choć trzeba zaznaczyć, że to na razie tylko pomysł. Co zakłada? I jakie warunki muszą być spełnione, żeby zmiany weszły w życie? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule. Urlop rodzinny to propozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłowie właśnie tej partii politycznej złożyli w tej sprawie projekt ustawy. Nowy przywilej przysługiwałby tym, którzy opiekują się najbliższymi, chorymi członkami rodziny.

Komu przysługiwałby urlop rodzinny?
Plan jest taki, by do urlopu rodzinnego miał prawo każdy pracownik, który jest zatrudniony od co najmniej pół roku, po to, żeby sprawować opiekę nad najbliższym członkiem rodziny. Co ważne, chodzi tu o zatrudnienie nie tylko w jednym miejscu – wliczane byłyby tu także poprzednie okresy zatrudnienia. W praktyce – jako najbliższych członków rodziny – dotyczyłoby to wstępnych, ojczyma, macochę, teściów, zstępnych, rodzeństwo, męża, żonę albo osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. Właśnie te osoby mogłyby skorzystać z urlopu rodzinnego, żeby osobiście opiekować się członkiem rodziny, który takiej pomocy potrzebuje. Według poselskiego projektu ustawy, wymiar takiego płatnego urlopu rodzinnego wyniesie do 12 miesięcy (do wykorzystania będzie w całości albo w częściach). Czas ten (w dniu jego zakończenia) wliczy się do okresu zatrudnienia, od którego zależne są uprawnienia pracownicze.

Urlop rodzinny – jak to ma wyglądać w praktyce?
Z urlopu rodzinnego pracownik mógłby korzystać w połączeniu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który takiego urlopu mu udzieli (w wymiarze nie wyższym, niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy). Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku urlop rodzinny przysługiwałby na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Co więcej, projekt zakłada, że z urlopu rodzinnego będzie mogła skorzystać również osoba prowadząca działalność gospodarczą. Za czas spędzony na urlopie rodzinnym będzie przysługiwało minimalne wynagrodzenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Opłacone będą także wszystkie składki pracownika. Pracownik mógłby w każdej chwili zrezygnować z urlopu rodzinnego. Natomiast po jego zakończeniu, pracodawca miałby dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku albo (jeśli nie jest to możliwe) na stanowisku równorzędnym bądź odpowiadającym kwalifikacjom. Z kolei od strony pracodawcy wyglądałoby to następująco: nie będzie on mógł wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę od momentu złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzinnego, do terminu zakończenia tego urlopu. Są jednak wyjątki! Stanowią je ogłoszenie upadłości, likwidacja pracodawcy albo kiedy udowodniona jest wina pracownika.

Urlop rodzinny – od kiedy?
Termin ewentualnego wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (bo właśnie w tym poselskim projekcie znajduje się propozycja urlopu rodzinnego) jest uzależniony od tempa prac legislacyjnych. Projekt w tej sprawie wpłynął do Sejmu RP 1 czerwca 2021 roku. Można go znaleźć na druku nr 1321. Dotychczas został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.