Umowa na zastępstwo – co warto wiedzieć?
Umowa na zastępstwo
Długotrwałe zwolnienie chorobowe albo urlop macierzyński - to najczęstsze sytuacje, w których firmy poszukują pracowników na umowę na zastępstwo. Jest ona zawierana za czas określony. Na jakich zasadach? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Umowa na zastępstwo - kiedy jest zawierana?
Umowa tego typu jest zawierana w przypadku konieczności zastąpienia stałego pracownika. Ofert pracy z tego rodzaju pojawia się więcej szczególnie w okresie wakacyjnym. Choć warto zauważyć, że mają nie tylko charakter sezonowy, bo wiążą się również na przykład z ciążą pracownic. Umowa na zastępstwo to szczególny przypadek umowy o pracę. Jest zawierana na czas określony w sytuacji, gdy konieczne jest zastąpienie pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Na jego miejsce pracodawca może zatrudnić innego pracownika. W tym przypadku mówimy o umowie o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

Umowa na zastępstwo - zatrudnienie i wypowiedzenie
Podpisany przez nowego pracownika dokument powinien zawierać informacje o rodzaju wykonywanej pracy, miejscu jej realizacji, wymiarze oraz wysokości wynagrodzenia. Co ważne, w przypadku umowy o zastępstwo nie obowiązuje ograniczenie liczby zawieranych umów na czas określony (maksymalnie 3 umowy) ani limit czasowy (33 miesiące). Oznacza to, że w sytuacji, w której umowa wygasa, a nieobecny członek załogi wciąż nie zamierza wrócić do firmy, to możliwe jest podpisanie kolejnego porozumienia. Liczba takich umów jest bowiem nielimitowana. Stosunek pracy jest nawiązywany w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy. Jeśli jednak tego terminu nie określono, to w domyśle jest to dzień zawarcia samej umowy. Z kolei okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na zastępstwo wynosi dokładnie tyle samo, jak przy innych umowach, które są podpisywane na czas określony. Przy okazji warto zauważyć, że od 22 lutego 2016 roku przepisy nie przewidują zatrudniania pracowników na podstawie umowy na czas wykonania określonej pracy.

Z czym wiąże się zawarcie umowy na zastępstwo?
Umowa na zastępstwo jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa. Daje firmie szansę na zachowanie ciągłości pracy, która czasowo jest wykonywana za brakującego członka załogi. Co ważne, zawarcie tego rodzaju dokumentu oznacza dla pracodawcy konieczność ponoszenia wszystkich kosztów - tak, jak w przypadku zwykłego członka załogi. Chodzi tu przede wszystkim o składki zdrowotne i emerytalne. Osoba, która jest zatrudniona na umowę na zastępstwo ma prawo do urlopu. Przysługują jej także premie oraz inne regulacje, obowiązujące wewnątrz firmy. Jest bowiem pełnoprawnym pracownikiem - mimo że z góry określonym w umowie terminem zakończenia świadczenia pracy (związanym z powrotem swojego poprzednika na przykład z długiego zwolnienia chorobowego). Co ważne, umowa na zastępstwo wiąże się z koniecznością wykonywania dokładnie tych zadań, jakie należą do zakresu obowiązków osoby, która jest czasowo nieobecna. W Internecie tego typu oferty najczęściej można zauważyć w odniesieniu do księgowych, pracowników biurowych, doradców klienta czy osób pracujących na recepcji.