Leasing nieruchomości - dla kogo jest korzystny
Jeżeli firma planuje zakup nieruchomości to najczęściej decyduje się na zaciągnięcie kredytu bankowego. Co roku jednak zwiększa się liczba działalności, które wybierają opcję leasingu nieruchomości. Forma ta z wielu powodów jest bardzo atrakcyjna finansowo jednak należy podkreślić, że nie dla każdego. Zanim wybierzemy odpowiednią formę finansowania nowej inwestycji porównajmy kredyt bankowy i leasing nieruchomości.

Czym jest leasing?
Leasing jest umową cywilnoprawną, która mówi o tym, że leasingobiorca w zamian za miesięczną, kwartalną lub opłacaną w innym interwale czasowym opłatę otrzymuje dostęp do korzystania z opisanej w umowie rzeczy. Oznacza to, że w przypadku leasingu nieruchomości przedmiotem umowy może być dowolny obiekt, którego przeznaczenie określone jest, jako komercyjne. Mogą to być przykładowo część lokali w budynku przeznaczone na powierzchnie biurowe, całe hotele, hale produkcyjne, stacje benzynowe, magazyny i inne temu podobne.
Porównując wysokości wkładu własnego wymaganego przez otworzeniem leasingu, oraz maksymalną wysokość finansowania leasing jest bardzo zbliżony do finansowania za pomocą kredytu bankowego. Różnice tkwią w kilku innych kwestiach.

Łatwość uzyskania

Jednym z głównych powodów częstego wybierania leasingu wśród firm jest łatwość jego uzyskania. Kryteria przy ubieganiu się o finansowanie zakupu nieruchomości są znacznie łagodniejsze w porównaniu z kredytem bankowym, ponieważ koncentrują się one na samym zabezpieczeniu finansowania. Zdolność kredytowa firmy jest nieistotna lub mało istotna – w zależności od konkretnego leasingodawcy.

Przedmiot leasingu nie jest zobowiązaniem

Należy pamiętać, że przedmiot leasingu nie jest uwzględniany w bilansie firmy, jako zobowiązanie. Nie obciąża on, więc naszej zdolności kredytowej. Jeśli korzystamy z leasingu, jako formy finansowania mamy również pewność przewidywalności i stabilności zobowiązań płatniczych.

Korzyści podatkowe leasingu

Zdecydowanie największym plusem tej formy finansowania zakupu nieruchomości są korzyści podatkowe. Są one różne w zależności od tego czy mowa jest o leasingu operacyjnym czy finansowym W przypadku tego pierwszego nieruchomość jest częścią majątku leasingodawcy, a leasingobiorca może wliczyć raty leasingowe i opłatę wstępną do kosztów uzyskania przychody.
W przypadku leasingu finansowego nieruchomość będzie należeć do leasingobiorcy. W tym przypadku tylko część odsetkowa raty będzie stanowić koszt uzyskania przychodu. Jednak będziemy mogli dokonywać odpisów amortyzacyjnych na nieruchomości.