Badania lekarskie do pracy w pigułce
Badania lekarskie do pracy
Zaczynasz pracę w nowym miejscu? Pracodawca musi Cię skierować na badania lekarskie. Warto sobie uświadomić, że ich zakres jest zależny przede wszystkim od rodzaju stanowiska, na które aplikuje kandydat oraz zakresu zadań, jakie stawiane są przed pracownikiem. Od wyników przeprowadzonych badań lekarskich uzależnione jest to, czy dany kandydat zostanie zatrudniony do wykonywania konkretnych zadań, czy nie. Na tym jednak nie koniec, bo badania profilaktyczne są adresowane także do obecnych pracowników. Odbywają się one cyklicznie. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne poniżej.

Badania lekarskie: pracodawco, to twój obowiązek!
Pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy osoby, która nie ma aktualnego orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. I w drugą stronę: pracownik musi się takim badaniom lekarskim poddać. Tego typu badania wykonuje lekarz medycyny pracy. Dzieje się tak na koszt pracodawcy – w oparciu o pisemną umowę, którą zawarł on z daną placówką. Podstawą do wykonania badania jest zaś skierowanie, które pracownik bądź przyszły pracownik otrzymał od pracodawcy. Jest ono wydawane w trzech egzemplarzach: jedno dla pracownika, drugie dla placówki medycznej i kolejne do akt osobowych.

Badania lekarskie poprzedzające zatrudnienie
Na wstępne badania lekarskie wysyłane są osoby, które są przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy, a także inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia bądź warunki uciążliwe. Ponadto, takim wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby, które są przyjmowane do szczególnie niebezpiecznych prac.

Jesteś pracownikiem? Przygotuj się na cykliczne badania lekarskie
Zatrudnione już osoby, także podlegają badaniom profilaktycznym. Cyklicznie dotyczy to wszystkich zatrudnionych osób, a także pracowników narażonych na działanie substancji oraz czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających. Mówimy wówczas o badaniach okresowych. W tym przypadku należy jeszcze rozróżnić badania kontrolne. Im z kolei podlegają pracownicy, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby (jeśli trwa to dłużej, niż 30 dni). Cykliczne badania profilaktyczne, jakim są poddawane osoby zatrudnione w danej firmie, także należą do badań obowiązkowych. Terminów, w jakich muszą być przeprowadzane, powinien pilnować pracodawca. Wszystko dlatego, że orzeczenie, jakim lekarz potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania pracy, ma określony termin ważności. Co do zasady badania lekarskie (kontrolne i okresowe) powinny się odbywać w godzinach pracy. Pracownikowi przysługuje tu prawo do wynagrodzenia. Dodatkowo, jeśli badanie jest przeprowadzane w innej miejscowości, to może się on ubiegać o pokrycie kosztów przejazdu (dzieje się to według zasad, na jakich odbywają się podróże służbowe).

Chcesz pracować w gastronomii? Przejdziesz dodatkowe badania
Na dodatkowe badania muszą się przygotować osoby, które albo dopiero chcą podjąć albo już wykonują prace, przy których istnieje zagrożenie przeniesienia zakażenia bądź choroby zakaźnej na inne osoby. Osoby te muszą przejść badania sanitarno-epidemiologiczne – także obowiązkowo i także na podstawie skierowania otrzymanego od pracodawcy.