Numer konta bankowego
Do dnia 21-09-2023 istniała możliwość wprowadzania numerów kont bankowych przypisanych do danych klienta (zakładka - https://www.fakturowo.pl/klienci), jednakże od dnia 22-09-2023 numer konta bankowego można dodać/zmienić tylko na stronie:

Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/konta-bankowe

Powyższa zmiana podyktowana jest wprowadzeniem integracji z systemem KSeF (integracja z systemem KSeF będzie dostępna już w listopadzie 2023), a także względami bezpieczeństwa (po każdej zmianie numeru konta do użytkownika wysyłana jest wiadomość email).

Istnieje możliwość powiązania numeru konta bankowego z danymi klienta - funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku wystawiania faktur w imieniu sprzedawcy (np. w przypadku faktur RR), opis funkcji na poniższej stronie:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/konto-bankowe-przypisane-do-klienta

Więcej informacji na stronie:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/konta-bankowe
https://www.fakturowo.pl/pomoc/wybranie-konta-bankowego