30-12-2019
Dodaliśmy możliwość (podczas wprowadzania dokumentu kosztowego na stronie - https://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt) automatycznego zweryfikowania czy numer rachunku bankowego kontrahenta znajduje się na białej liście podatników udostępnionej przez Ministerstwo Finansów oraz czy kontrahent o podanym numerze NIP jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat wprowadzonej funkcji można znaleźć pod tym adresem: https://www.fakturowo.pl/pomoc/biala-lista-podatnikow