29-06-2018
Przedstawiamy wykaz najnowszych funkcji udostępnionych w naszym serwisie:
  • dodaliśmy możliwość wygenerowania raportu - ewidencja przychodów (ryczałt) - raport można wygenerować i pobrać na stronie - Raporty - dostępnej po zalogowaniu; funkcja ta będzie na pewno przydatna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy prowadzą ewidencję przychodów w formie elektronicznej;
  • dodaliśmy możliwość wygenerowania pliku JPK_EWP - plik można wygenerować i pobrać na stronie - Raporty - dostępnej po zalogowaniu, więcej informacji na temat JPK_EWP znajduje się w dziale pomocy: https://www.fakturowo.pl/pomoc/plik-jpk-ewp
Obowiązek JPK_EWP
Przypominamy, że od lipca 2018 roku podatnicy (średni, mali oraz mikroprzedsiębiorstwa), opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych którzy prowadzą ewidencję wyłącznie w formie elektronicznej będą mieli obowiązek (na wezwanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej) udostępnienia pliku JPK_EWP, który obejmuje dane zawarte w ewidencji przychodów. Warto zauważyć, że przepisy nie nakładają na podatników obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów w formie elektronicznej, zatem dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji w formie papierowej, których obecnie obowiązek JPK_EWP nie dotyczy.