28-06-2018
Przedstawiamy wykaz najnowszych funkcji udostępnionych w naszym serwisie:
  • dodaliśmy możliwość wygenerowania KPiR - księga przychodów i rozchodów, KPIR można wygenerować i pobrać na stronie - Raporty - dostępnej po zalogowaniu;
  • dodaliśmy możliwość wygenerowania pliku JPK_PKPIR - plik można wygenerować i pobrać na stronie - Raporty - dostępnej po zalogowaniu, więcej informacji na temat JPK_PKPIR znajduje się w dziale pomocy: https://www.fakturowo.pl/pomoc/plik-jpk-pkpir
Obowiązek JPK_PKPIR
Przypominamy, że od lipca 2018 roku podatnicy (średni, mali oraz mikroprzedsiębiorstwa), którzy prowadzą prowadzą księgę przychodów i rozchodów wyłącznie w formie elektronicznej będą mieli obowiązek (na wezwanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej) udostępnienia pliku JPK_PKPIR, który obejmuje dane zawarte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Warto zauważyć, że przepisy nie nakładają na podatników obowiązku prowadzenia KPiR w formie elektronicznej, zatem dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji w formie papierowej, których obecnie obowiązek JPK_PKPIR nie dotyczy. W przypadku dużych przedsiębiorstw obowiązek przekazywania na żądanie urzędów pliku JPK_PKPIR obowiązuje od 1 lipca 2016 r..