28-05-2019
Przedstawiamy wykaz najnowszych funkcji udostępnionych w naszym serwisie:
  • Zgodnie z nowymi przepisami w naszym serwisie można już wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zapisaną w formacie XML, więcej informacji na stronie: https://www.fakturowo.pl/pomoc/ustrukturyzowana-faktura-elektroniczna
  • Na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/parametry - dodaliśmy opcję o nazwie - Pokaż jednostkę miary - opcja umożliwia określenie widoczności kolumny z jednostką miary na generowanych dokumentach, dostępne opcje to: - jako osobna kolumna (opcja domyślna); - razem z kolumną ilości (kolumna ilość oraz jednostka miary są widoczne w jednej kolumnie); - nie pokazuj (kolumna z jednostką nie jest widoczna).