Ustrukturyzowana faktura elektroniczna
Od 18 kwietnia 2019 roku weszła w życie Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa ta nakłada obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w przypadku zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro, a od 1 sierpnia 2019 roku wymóg ten obejmie wszystkie zamówienia publiczne, niezależnie od wartości.

Faktura ustrukturyzowana jest zapisana w formacie XML i zawiera określone informacje, m.in. identyfikujące sprzedawcę i nabywcę, dotyczące przedmiotu sprzedaży, daty transakcji oraz kwot. Formę i rodzaj danych zawartych na fakturze ustrukturyzowanej określają przepisy unijne, przede wszystkim Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych.

Zapis faktury w postaci ustrukturyzowanych danych w formacie XML – daje możliwość automatycznego przekazania i przetwarzania danych w obrębie różnych systemów księgowych lub informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach.

W naszym serwisie można już wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zapisaną w formacie XML. Aby pobrać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, należy wystawić fakturę w systemie, a następnie należy z poziomu listy dokumentów kliknąć odnośnik - Pobierz ustrukturyzowaną fakturę XML. Pobrany plik pozwala na elektroniczne przesyłanie danych wg unijnego standardu.
Ustrukturyzowana faktura