24-05-2018
Już 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). RODO ma na celu przede wszystkim zapewnić jak najwyższą dbałość o ochronę danych osobowych i przejrzystość ich przetwarzania.

Prywatność oraz bezpieczeństwo danych naszych Użytkowników jest dla nas bardzo ważne, dlatego dostosowaliśmy politykę prywatności oraz regulamin naszego serwisu do wymagań stawianych przez RODO. Zmiany w regulaminie dotyczą zatem wyłącznie postanowień odnoszących się do danych osobowych. W naszej polityce prywatności zamieściliśmy wszystkie najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych naszych Użytkowników.

W związku z wprowadzonymi zmianami prosimy o zapoznanie się z aktualnymi treściami poniższych dokumentów.
W związku z wejściem w życie przepisów RODO nasi Użytkownicy nie muszą podejmować żadnych działań, wszystkie przekazane zgody są aktualne (akceptacja naszego regulaminu oraz polityki prywatności podczas rejestracji konta). Użytkownicy, którzy nie chcą zaakceptować treści naszego regulaminu oraz polityki prywatności mogą:
  • w przypadku posiadania zarejestrowanego konta - usunąć swoje konto (klikając przycisk "usuń konto" znajdujący się na stronie Konto);
  • w przypadku nie posiadania zarejestrowanego konta - zaprzestać z korzystania z naszego serwisu.