19-10-2018
Przedstawiamy wykaz najnowszych funkcji udostępnionych w naszym serwisie:
  • dodaliśmy możliwość odtworzenia usuniętego dokumentu - każdy usunięty dokument można odtworzyć (cofnąć usunięcie dokumentu) poprzez stronę - https://www.fakturowo.pl/dziennik-zdarzen - więcej informacji na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/odtworzenie-usunietego-dokumentu;
  • w formularzu definiowania usług cyklicznych dodaliśmy dwie opcje określenia dnia wygenerowania dokumentu - pierwszy roboczy dzień miesiąca - oraz - ostatni roboczy dzień miesiąca;
  • dodaliśmy możliwość zdefiniowania kosztowych usług cyklicznych - usługę można zdefiniować na stronie - Koszty > https://www.fakturowo.pl/uslugi-cykliczne-koszty (dokument wygenerowany przez usługę cykliczną nie zawiera numeru - numer należy wprowadzić samodzielnie poprzez edycję utworzonego dokumentu);