13-04-2021
Wprowadziliśmy logowanie dwustopniowe - jest to dodatkowe zabezpieczenie Twojego konta, które oprócz logowania standardowego wymaga podania jednorazowego kodu weryfikacyjnego potwierdzającego tożsamość użytkownika. Dzięki logowaniu dwustopniowemu niepowołane osoby nie będą nie będą mogły zalogować się na konto użytkownika, nawet jeżeli będą znały adres email oraz hasło logowania do konta.

Więcej informacji na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/logowanie-dwustopniowe