09-06-2021
Dodaliśmy funkcję umożliwiającą zmianę domyślnego sposobu liczenia kwot w poszczególnych pozycjach faktury, a także zmianę domyślnego sposobu liczenia łącznej wartości dokumentu. Zmianę domyślnego sposobu liczenia można dokonać w dwóch miejscach:

Więcej informacji na stronie:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/zmiana-sposobu-liczenia