06-09-2021
Ze względów bezpieczeństwa możliwość zmiany numeru konta bankowego w formularzu wystawiania/edycji dokumentów została domyślnie wyłączona - zmiana numeru konta bankowego możliwa jest podczas edycji danych w zakładce - Klienci - lub na stronie - Ustawienia > Konta bankowe. Dodatkowo po każdej zmianie numeru konta bankowego, do użytkownika wysyłana jest wiadomość email z potwierdzeniem (niezależnie od ilości wprowadzonych zmian, wysyłana jest jedna wiadomość na godzinę).

Aby mieć możliwość zmiany numeru konta bankowego w formularzu wystawiania/edycji dokumentów należy na stronie - Ustawienia > Parametry - włączyć parametr o nazwie - Możliwość zmiany konta bankowego - jednakże ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy włączania tego parametru (po włączeniu tego parametru zmiana numeru konta nie będzie zapisywana w dzienniku zdarzeń oraz nie będą wysyłane powiadomienia email z informacją o zmianie numeru konta).

Więcej informacji na temat zmiany numerów kont bankowych można znaleźć w dziale pomocy.
Komentarze (2)

PRZEDSIĘBIORSTWO TANSPORTOWO H...

Ze względów bezpieczeństwa możliwość zmiany numeru konta bankowego w formularzu wystawiania edycji dokumentów została domyślnie wyłączona - zmiana...
Dla mnie ta zmiana to kłopot bo czasem muszę na fakturze wystawić dwa konta i tylko dopisywała że dla waluty EURO i dla PLN teraz zajmuje mi to więcej czasu dla mnie ta zmiana jest na gorzej.


Fakturowo.pl

Wystarczy na stronie - Ustawienia > Parametry - włączyć parametr o nazwie - Możliwość zmiany konta bankowego - wówczas wszystko będzie tak jak dawniej - jednakże ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy włączania tego parametru (po włączeniu tego parametru zmiana numeru konta nie będzie zapisywana w dzienniku zdarzeń oraz nie będą wysyłane powiadomienia email z informacją o zmianie numeru konta).